Кметът на Разград Денчо Бояджиев подписа днес първите два договора за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Подписите и печатът бяха положени под договорите със сдруженията „Орел 12” и „Свети Климент 46” в Разград.
Любопитното е, че двете сдружения са в големи сгради: „Орел 12” е блок с 9 входа и 210 апартамента, а „Наш дом” – висок блок с един вход, 53 апартамента и три търговски обекта на партера. Кметът ги нарече „Белите лястовици на Разград“, пожела им на добър час и да „повлекат” и други след себе си за включване в програмата.
На церемонията зам.-кметът Ценка Таракчиева обяви, че още утре де бъдат обявени обществени поръчки за строителен надзор, енергийно и техническо обследване за паспортизация на сградите, проектиране и изпълнение на санирането.
Във връзка с Националната програма екип от Областна администрация Разград проведе разяснителни срещи с домоуправители на жилищни сгради в най-големия панелен квартал на Разград – „Орел”, която бяха направени срещи с домоуправителите и представители на всичките 29 блока там. Вървят и срещи в останалите квартали в града, както и с живеещите в блокове, допустими за саниране по програмата, от останалите градове и селища на областта. На всички тях хората получават необходимата им информация във връзка с безплатното саниране.
В областта вече има подписани и два тристранни договора за саниране по програмата.
На 4 март областният управител Петър Василев, като представител на държавата, положи подписа си под документите на сдруженията „Стефан Караджа 39” и „Райна Княгиня”, и двете от Кубрат.