Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи екипа си пред местните медии днес. Заедно със заместниците си той коментира и състоянието на общинския бюджет и работата по основни дейности на местната управа.
Г-н Бояджиев нарече завареното състояние на Общината „стряскащо“, като представи данни за неразплатените дейности, ангажимент на местната управа, както и за неизпълнението на дейности по капиталовите разходи. Само в областта на сметосъбирането неразплатените средства са в размер на 1 229 762 лв., като план-сметките не са променяни в продължение на 7-8 години. В тази сфера кметът Бояджиев сподели, че ще постави на заседание на НСОРБ през следващата седмица проблем, който засяга всички общини – двойното увеличение на вноските в МОСВ във връзка с работата на Регионалните депа за отпадъци.
Недоборите в местните дейности, които са общо 15 милиона лева, са около една трета – 5 115 334 лв. Това може да наложи, за да функционира Общината така, че да изпълнява своите ангажименти към гражданите, през следващата година да се изтегли кредит – алармира кметът Бояджиев.
Той изрази недоумение и от кадровата политика на предшестващия управленски екип. По думите му с 19 юристи Община Разград изпреварва и Столична община по брой на тези експерти. В същото време дирекция „Инвестиционни дейности“ се е ръководила от агроном, по програмите за заетост от 80 човека 30 са били от село Ясеновец.
Бояджиев увери, че звено по звено се разглеждат дейностите в Общината и при установяване на нередности ще бъдат сигнализирани специализираните органи и прокуратурата, ще се информира своевременно и обществеността.
Кметът Денчо Бояджиев представи и своя екип, коментирайки, че той включва млади хора, активни и компетентни в своята дейност.
Юристът Добрин Добрев е с ресор „Финансови дейности, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, програми и околна среда“. Пред медиите той представи изпълнението на проекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на Разград“, по който трябваше да се реализират мерки за енергийна ефективност и да се ремонтират 11 образователни институции в Разград. При изпълнението на проекта е установено забавяне, в 5 от детските градини все още се работи, забавянето е създало неудобства за децата, родители и персонала в детските заведения. Забавяне има и при реализацията на проекта „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“. То е близо 2 години, в който период проектът е класифициран от Управляващия орган като рисков за изпълнение. Добрев коментира и финансовите санкции, които Управляващият орган е наложил по проекта „Паркоустрояване на зелените площи в квартал „Орел“, град Разград“, които са на стойност 538 000 лева и срещу които Община Разград е подготвила възражения. Проблемите в изпълнението на европроектите Добрев обясни със слаб административен капацитет при реализацията им и недобро управление на проектите в отминалия четиригодишен период.
Направленията, в които вече работи заместник-кметът Мирослав Грънчаров, са „Териториално и селищно устройство, общинска собственост, контрол по строителството“. Той заяви, че е установил недобра комуникация в ресора, който ръководи, и изпълнение само на рутинни дейности. Именно за това Грънчаров насочва усилията си към подобряване на координацията и на обслужването на гражданите. Сред първите положителни промени в тази сфера, след които ще се подобри административното обслужване, е въвеждането от месец януари на издаване на кадастрални скици от Община Разград. Макар от година и половина в Общината да има софтуер от Териториалния кадастър скици да се издават от местната управа, тази услуга не е била въведена и на гражданите се налага да обикалят институциите.
Милена Орешкова е заместник-кмет с ресори „Хуманитарни дейности – образование, социални дейности, здравеопазване, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“. Тя встъпи в длъжност в началото на седмицата, но вече започна срещи със служителите от ресора си. По нейно предложение започва подготовката на Общинска стратегия за развитие на образованието, тя трябва да е готова до края на декември. От 2016 г. не е имало действащ подобен стратегически документ в Община Разград. Хаос има и в много от социалните институции по отношение на контрола в тях, вероятно ще се наложи оптимизиране на разходите в тази сфера – прогнозира Орешкова.
Кметът Денчо Бояджиев обяви, че в новата структура на Общинска администрация, която ще предложи на Общинския съвет с приемането на бюджета за догодина, ще бъде предвиден и още един – четвърти – заместник-кмет.
Секретар на Общинска администрация е Нели Добрева.
В края на пресконференцията г-н Бояджиев покани жителите и гостите на Разград на две празнични събития. В 17,30 ч. днес, 5 декември, ще бъдат запалени светлините на градската коледна елха пред Общинския културен център. Събитието е под надслов „Искряща Коледа“. В програмата участват професионалните аниматори „Веселяците“ от Русе и млади таланти от Разград. Празникът продължава в 18,00 ч. в залата на Общинския културен център с благотворителен концерт на Центъра за работа с деца под надслов „Нови джуджета за Дядо Коледа“.
Тази седмица Разград ще се сдобие с още една коледна елха – на ПФК“Лудогорец“. В неделя, 8 декември, от 13,00 ч. децата на Разград ще я украсят заедно с футболистите от „Лудогорец“.