В петък кметът на Община Разград д-р Валентин Василев откри строителна площадка на четвъртия обект в Разград по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на бл. 12 в ж.к. „Орел“, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Той е един от най-големите обекти одобрен за финансиране.
Община Разград е възложила изпълнението на инженеринг – проектиране, строителство за въвеждане на енергоспестяващи мерки и извършване на авторски надзор на ДЗЗД „ПЪТСТРОЙ – УРБАНЕКС“ гр. Варна с Договор № 77 от 17.03.2017 г.
Радваме се, че това се случва и то е плод на почти едногодишния труд на екипа ми, както и на вашия труд – съгласуване, подписи и амбиция да се реализира. Предстои да стартира работа и по останалите 4 блока в Разград. Срокът за изпълнение на договорените строително – монтажните работи е 173 дни от датата на откриване. Стойността на договора е в размер на 2 483 769,23 лева, от които 135 000 лева за проектиране и осъществяване на авторски надзор, 2 135 244,75 лева е размера на строително – монтажните работи и 213 524,48 лв. са непредвидените разходи по време на изпълнение на СМР.
Имаме опит, знаем слабостите при подобен тип обекти и ако имате въпроси, обръщайте се към мен, каза Добромир Петров от ДЗЗД „ПЪТСТРОЙ – УРБАНЕКС“.
Традиционно стартът на строителната площадка бе даден от кмета д-р Валентин Василев с плисване на менче с вода за успешна работа.