Кметът на Разград Денчо Бояджиев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което ще се проведе на 17 март във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Община Разград.
Дневният ред на форума включва: актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в тематичната работна група за разработване на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.; представяне на актуални информации относно ключови проекти за изграждане, рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура на територията на района и националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради; представяне на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. и информация за предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения; обсъждане на предложения за включване в проекта на Закон за изменение и допълнение на действащия Закон за регионалното развитие; създаване на работна група за финализиране на процеса на разработване и последващо наблюдение на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.