Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев инспектира механизираното почистване на речните легла в селата Раковски и Побит камък, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Днес градоначалникът, заедно със ст. специалист „Отбрана и сигурност“  в Община Разград Данчо Димитров, директора на Дирекция „Програми и околна среда“ Недим Тахиров и кметовете на населените места провериха на място изпълнението на дейностите.

В село Раковски дългогодишното затлачване на дерето, което сега бе обект на превантивно почистване, бе причина да бъдат наводнявани къщите около него. След дъждовете водата идваща от нивите е била причина за образуване на водосбор, който залива ниските части на селото.

Следващата седмица работата продължава в с. Ясеновец. Превантивните дейности по почистването на дерета и речни легла от натрупаните наноси, храстовидна и дървесна растителност, са с цел повишаване на тяхната водопроводимост и са част от Програмата на Община Разград за намаляване и недопускане на риск от наводнение в населените места.