Кметът на Община Разград подписа тристранен протокол с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни сгради, във връзка с реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград с фирма „ЕМУ“ община  Търговище, с. Разбойна и с областния управител Гюнай Хюсмен.

Срокът за изпълнение на СМР по настоящия договор за многофамилната жилищна сграда, находяща се на адрес ул. „Абритус“ бл. 15 е 168 дни.

Градоначалникът благодари на живеещите в жилищната сграда, създали Сдружението, на екипа си от експерти – юристи, инженери, проектанти и всички, които са работили по проекта.

„След като завърши работата по обекта, всички ще имате благоустроени жилища, пожелавам Ви късмет и здраве, и честита придобивка, каза още д-р Василев. След подписване на протокола, той плисна менче с вода, за спорна работа и успех.

Изпълнителният директор на „ЕМУ“ Таню Танев обеща, още през месец август живеещите в блок 15 да усетят разликата и ефекта от мерките за енергийна ефективност и каза, че с реализацията на програмата кварталът ще има съвсем нов вид.

Общата цена на настоящия договор, съгласно ценовото предложение на изпълнителя е 742 139 лв. без ДДС и включва всички разходи, до въвеждане на обекта в експлоатация: проектиране и осъществяване на авторски надзор 36 324 лв. без ДДС и извършване на СМР 705 815 лв. без ДДС.