Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев изрази недоумение какъв контрол е осъществяван от общинското ръководство в предходен период, за да се достигне дотам само по три проекта, реализирани през последните години, санкциите да са над 3 милиона лева. По проекта за обновяване на образователната инфраструктура  до настоящия момент са наложени решения за финансови корекции в размер на 1 793 795,37 лв. за допуснати нарушения при възлагане на обществените поръчки; по проект „Паркоустрояване на ЖК“Орел“ вече е изплатена санкция в размер на 550 000 лв.; по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград е наложена финансова корекция за допуснати нарушения при възлагане на обществената поръчка в размер на 881 800 лв.

Г-н Бояджиев представи и фрапиращ случай при изпълнение на проекта за благоустрояване на жк „Орел“. През месец юли от Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ извършиха проверка на физическото изпълнение на проекта за паркоустрояване на ЖК. „Орел“. Една от констатациите беше, че не е поддържан засадения ландшафт и има много изсъхнали дървета и храсти, които трябва да бъдат подменени. Тъй като проверката се осъществи през летния период Община Разград планира подмяната на изсъхналата растителност за началото на м. ноември, като при проверката се установи, че общият брой на изсъхналите дървета и 615, от тях широколистните са 267, иглолистните – 240, храстите – 108, туя – 182. При изваждане на изсъхналите растителни видове се установи, че немалка част от дръвчетата са засадени заедно с контейнерите, които са от пластмаса и не могат да се разградят в почвата. Нещо повече, така растенията са обречени на сигурна смърт без шанс за оцеляване. Кореновата система на широколистните дръвчета, засадени през неподходящ период – май-юни –  е недопустимо скъсена (орязана) и така шансовете за прихващане се минимизират. Дълбочината на дупките и траншеите не е според установените изисквания, а изкопите не са добре уплътнени, липсва уплътненост на почвата около кореновата система. Именно тези факти са причината тези дървета и храсти да изсъхнат, а не последващата им поддръжка. По първоначални изчисления стойността на щетата от изсъхналите дръвчета е в размер на 43 000 лева.

Г-н Бояджиев обяви, че сигнал за установеното при тази проверка ще бъде внесен в Окръжна прокуратура-Разград, която да установи дали в случая е налице безстопанственост.