Кметът на Община Кубрат Алкин Неби посети Детска градина „Здравец“ в град Кубрат. Заедно с неговите заместници и с председателя на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, градоначалникът разгледа обновената материална база на детското заведение в лудогорския град. При спазване на всички изисквания и противоепидемични правила гостите от Общината бяха посрещнати лично директора на градината г-жа Анелия Димитрова.

Относно извършените ремонти и обновления г-жа Димитрова благодари на Общинското ръководство за проявените грижи, като лично благодари и на кмета Неби за вниманието и разбирането по отношение осигуряването на съвременни условия и обновяване на материалната база и физическа среда.

Персоналът на градината благодари също за осигурената и вече функционираща нова домофонна видео система, с която градината в Кубрат отскоро разполага. Устройствата са монтирани в четирите помещения на детските групи и служат на персонала, децата и родителите при приемане и изпращане в условията на COVID-19. Екипите на групите обясниха, че новата система за известяване е изключително удобна и облекчава до голяма степен работата им, като в демонстрацията за това, как работят новите видеодомофони, се включиха и гостите. Ръководството на градината се похвали също и с вече обновеното помещение на IV-та подготвителна група „Мечо Пух“. След приключване на ремонтните мероприятия занималнята се е сдобила с нов окачен таван и осветление, с ново подово покритие и ламинат, както и с нови легла за малчуганите. По време на разговорите г-жа Димитрова призова да бъде извършен цялостен ремонт и на наличния физкултурен салон за провеждане на ефективна физическа дейност и спорт на малчуганите от детската градина. Още миналата година на покрива бе изграден и допълнителен навес, който да предпазва помещенията от пряка слънчева светлина, както и да отвежда част от дъждовната вода към улучната система. Към днешна дата градината се посещава от около 80 деца.