Кметът на Община Разград връчи наградите на победителите в спортно състезание „Бързи, смели, сръчни – играем честно, общуваме толерантно”, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Състезанието се проведе в спортна зала „Лудогорец” и включваше щафетни игри с атрактивни елементи: кълбо напред, подскоци над гимнастическа пейка, вървене по тясната част на гимнастическа пейка, пренасяне на малки и големи топки, подреждане на словосъчетание и др. То бе посветено на 16 ноември, Международен ден на толерантността и 20 ноември, Международен ден на децата, а негов организатор е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Ученическа спортна школа „Руси Бухтев”. Участваха 17 отбора с по 11 деца от 10 училища – 8 отбора във възрастова група 2-4 клас и 9 отбора във възрастова група 5-7 клас.
Целта на състезанието е да спомогне за изграждане у подрастващите умения за толерантно общуване, взаимно уважение, спортсменство и честна игра.
Работим, за да създаваме все по-добра физическа култура у децата. Важно е те да продължат да тренират, каза в приветствието си д-р Валентин Василев и им пожела да бъдат активни и дори да не заемат челните места в класациите, да се радват на участията и на създаването на нови приятелства.
Тренирайте повече, за да станете все по силни, смели и сръчни, им пожела и зам.-кметът Ердинч Хасанов.
Купи за първенците и предметни награди имаше за всички участници. Ето и първенците: 1 място за ОУ „В. Левски“, 2 място за ОУ „Н. Икономов“ и 3 място за ОУ „Отец Паисий“ с. Дянково.
Във втора възрастова група: 1 място за ОУ „В. Левски“, 2 място за ОУ „Н. Икономов“ и 3 място за ОУ „И.С.Тургенев“.