Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и
зам.-кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов връчиха наградите на връх Деня
на Европа на класираните в кампанията за пролетно хигиенизиране на населените места в
община Разград, съобщиха от
пресцентъра на общинска администрация. Тя се проведе в следните категории: „Населени
места“, „Училища“, Детски градини“, „Организации и фирми“ и „Гражданско
участие“.

Ето и отличените в
различните категории, които получиха награди:

1. Категория „Населени
места“:

 –  първо
място – с. Липник с предметна награда на стойност  до
300 лв. /триста лева/.

 –  второ място – с. Киченица с предметна награда
на стойност до 200 лв. /двеста лева/;

–  трето място – с. Раковски с предметна награда на
стойност до 100 лв. /сто лева/.

2. Категория „Училища“:

  – първо  място – 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ясеновец, община Разград с предметна
награда на стойност до 300 лв. /триста лева/;

              – второ място – ПГТС „Христо
Смирненски” гр. Разград с предметна награда на стойност до 200 лв. /двеста
лева/;

              – трето място –  МУЦ гр.Разград с предметна награда на
стойност до 100 лв. /сто лева/.

    3. Категория „Детски градини“:

      –  първо място – ДГ № 12 „Зорница” гр.Разград с
предметна награда на стойност  до 300 лв.
/триста лева/;

      – второ
място – ДГ № 7 „Васил Левски” гр. Разград с предметна награда на стойност до
200 лв. /двеста лева/;

             – трето място – ДГ „Здравец”
с.Гецово, община Разград с предметна награда на стойност до 100 лв. /сто лева/.

           4. 
Категория „Организации и фирми“:

      – първо място –  „Пътно строителство“ АД гр. Разград за
поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай административната
и производствена  база на бул. „Княз
Борис”№ 120 в гр.Разград с предметна награда на стойност до 300 лв. /триста
лева/;

      – второ място – „Мемо Трейд” ЕООД гр. Разград
за поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай производствен
обект на ул. „Ветеринарна“ и ул.„Добруджа” в гр. Разград с предметна награда на
стойност до 200 лв. /двеста лева/;

      – трето
място – „Стесия” ООД гр. Разград за поддържане и почистване на обществени
озеленени площи покрай търговски обект на ул. „Бузлуджа” № 2 в гр. Разград с
предметна награда на стойност до 100 лв. /сто лева/.  

           5. Категория „Гражданско участие“ :

    – първо място –  Елка Тодорова Йовчева и Милка Тодорова
Стоянова живущи на ул. „Димитър Димов“ № 10 в с. Гецово, община Разград за
полагане на постоянни грижи за поддържане чистотата и състоянието на озеленените
прилежащи тротоарни площи с предметна награда на стойност  до 300 лв. /триста лева/;

    –  второ място – Лъчезар Кирилов Герасимов за
полагане на постоянни грижи за поддържане чистотата и състоянието на
озеленените прилежащи тротоарни площи на ул.„Любен Каравелов” № 38 в гр. Разград
с предметна награда на стойност до 200 лв. /двеста лева/;

    – трето
място – Недялка Йорданова Русенова за полагане на постоянни грижи за поддържане
чистотата и състоянието на озеленените прилежащи тротоарни площи на озеленени
тревни площи на ул. „Даме Груев“ № 5 в гр. Разград с предметна награда на
стойност до 100 лв. /сто лева/.

След
награждаването бе проведена томбола с участниците в акцията „Бонбони за смет“ с
много други награди за малчуганите.