Кметът д-р Валентин Василев провери изпълнението по  почистването на коритото на река Бели Лом. Дейността стартира в района от Автогарата в посока изхода на града, на територията, която е в регулация и поддържането й зависи от Община Разград. Предстои да се премахнат старите тополи и самораслата храстовидна и дървесна растителност, растящи вътре в коритото на реката. През последните години старите тополи по поречието на реката бяха повалени от силните ветрове, в резултат на което разрушиха оградата на РУ „Ангел Кънчев“-филиал Разград, именно заради това се наложи отстраняването им.