Изявление на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев по казуса с отстраняването на тополи, саморасла дървесна и храстовидна растителност по поречието на р. Бели Лом в участъка от моста на ул.„Любен Каравелов“ до моста на бул. „Априлско въстание“:

 

Уважаеми медии, от Ваши публикации бях информиран, че Сдружение „Защита на животните в Лудогорието“-Разград е изпратило сигнали за отстраняване на тополите в града към Министъра на околната среда и водите, Министъра на земеделието и храните и до Окръжна прокуратура-Разград.

През последните дни много се спекулира по тази тема и бяха изказани редица мнения и нападки към институцията, която представлявам. За да бъде изяснен казусът, бих поискал чрез Вас, да помоля и настоявам контролните органи, в това число и прокуратурата, в рамките на своите правомощия, да извършат проверка на цялата процедура и придружаващата документация по издаване на разрешение за премахване на тополи, саморасла дървесна и храстовидна растителност по коритото на река Бели Лом в град Разград – в участъка от моста на ул.„Любен Каравелов“ до моста на бул. „Априлско въстание“.

Искам и да подчертая, че действията на администрацията са насочени единствено към подобряване на условията за живот в Община Разград и почистването на коритото на реката се прави с цел осигуряване на безопасност на населението.

 

д-р Валентин Василев
Кмет на Община Разград