С церемония „Първа копка“ бе сложено началото на изпълнението на строителни дейности по внедряване на енергоефективни мерки на Детска градина „Райна Княгиня“, която се намира на  ул. „Южен булевард“ №48Б, Разград. Обектът се реализира в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът се реализира от Община Разград.

В церемонията участваха кметът д-р Валентин Василев, заместниците му Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, председателят на Общинския съвет Надежда Радославова, областният управител Гюнай Хюсмен и неговите заместници, началникът на РУО Ангел Петков, представители на фирмата-изпълнител и на детското заведение.

За срок от 150 дни ще бъде направено топлинно изолиране на външни стени, топлоизолация на плоча, подмяна на дограма и отоплителна инсталация, монтаж на нова слънчева инсталация, топлинно изолиране на под, възстановяване и рехабилитация на прилежащи площи около сградата, изграждане на достъпна архитектурна среда). Това ще подобри микроклимата и околната среда, ще допринесе за осъвременяването на образователната инфраструктура в града и подобряване на предоставяните услуги.

Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ е на обща стойност 9 897 137,19 лв. Той включва 11 обекта на образователната инфраструктура в град Разград и изграждането на нов физкултурен салон.