Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и зам.-кметът Галина Георгиева провериха  изпълнението  на строително-монтажните работи по проект  „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

На обектите при проверката присъстваха ръководителят на проекта Ивайло Ганев, технически персонал на изпълнителите и представители на фирмата – изпълнител на строителен надзор. В момента успоредно се работи на двата обекта на интервенция –  обект „Междублокови пространства в кв. „Орел“ и обект „Южен парк в кв. „Орел“. В междублокови пространства на бл.№1,2,3 се демонтират настилки и тече подготовка за полагане на подземна инфраструктура. На обект „Южен парк в кв. „Орел“ се изграждат нови алеи, положени са подземните комуникации и се изпълняват асфалтови работи.

По проекта ще бъдат рехабилитирани площи – 158 230.00 кв.м., ще бъдат затревени зелени площи, изградени нови и рехабилитирани съществуващи пешеходни алеи и тротоари, монтирано парково и градинско обзавеждане, изградено енергоспестяващо вътрешноквартално осветление, вътрешноквартални паркинги и улици.