Кметът д-р Валентин
Василев откри днес (1 юли) официално 22-то издание на „Еко лято“2019 пред
Общински културен център. Той каза, че се радва, че за пореден път толкова
много деца са се включили в инициативата на ЦПЛР-Център за ученическо
техническо и научно творчество, която  има богат опит с ангажирането на децата и
оползотворяване на свободните летни моменти. Кметът пожела на педагозите да
бъдат отговорни и увлекателни, а на децата да се забавляват.

         През тази година 90 деца са изявили желание да се включат в
„Еко лято“2019, обясни директорът на Центъра Цветанка Русева. Тя припомни, че
този 22-годишен период, в който инициативата е реализирана, показва нейната
устойчивост и постоянен интерес.

         На събитието присъстваха и началникът на РУО Разград Ангел
Петков, представители на РЗИ, на дирекция „Програми и околна среда“ към Община
Разград, Диана Господинова-секретар на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни, представители на ОИЦ и Общински съвет по наркотични
вещества и превантивно-информационния център.