Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и председателят на Общински съвет Разград Надежда Радославова поздравиха днес (16 септември) учениците, по повод началото на учебната година. За да открие учебната година кметът посети ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и СУ „Христо Ботев“ в Разград по покана на директорите им Галин Парашкевов и Стойчо Стойчев. Там градоначалникът се обърна към учителите, учениците и родителите и им пожела успешна нова учебна година, много щастливи и ползотворни мигове в училище. Д-р Василев подчерта, че взаимната работа между учителите и родителите е гарант за по-успешни и положителни резултати и ги призова да продължават да си партнират в образователния процес. На първолаците и на учениците пожела знанията да обогатят живота им в бъдеще.

На откриването на учебната година в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и СУ „Христо Ботев“ присъства и началникът на РУО Ангел Петков, който също отправи поздрав към учители, ученици и родители. И двете училища са реновирани, децата влизат в обновените класни стаи, с модерно обзавеждане и техническо обезпечаване. С поздравителен адрес кметът д-р Василев пожела на всички учащи и работещи в училищата в Разград нови емоции, приятелства и незабравими спомени от училищния живот.

Председателят на Общински съвет Разград Надежда Радославова присъства на откриването на учебната година в ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ с директор Красимира Петкова и в Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ с директор Венета Наковска, където поздрави учители и ученици.