Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и заместник-кметът Галина Георгиева се срещнаха в събота с група жители на село Ушинци по тяхна молба, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Срещата се състоя в читалището, като в него се бяха събрали собствениците на къщи на ул. „Пейо Яворов“.  Повод за срещата е лошото състояние на тази улица дълга около 500 метра, която не е включена в обществената поръчка за рехабилитация. 

Ще припомним, че през миналата година по искане на
Общинското ръководство Министерски съвет отпусна 1,650 млн. лв. за улиците в
населените места. Д-р Василев обясни, тъй като десет години в селата не е
правена рехабилитация, че е препоръчал 
неколкократно на кметовете на населени места да направят общоселски
срещи, на които да се реши заедно с хората кои улици са най-нуждаещи се от
рехабилитация и така да подадат списъците с улици, на база на които се отпускат
средства за всяко село. По твърдения на жителите на ул. „Пейо Яворов“ стана
ясно, че такава среща не е имало в с. Ушинци и затова тяхната улица не е посочена
от кмета на селото в заявката за рехабилитация на улици. На селото са отпуснати
65 000 лв.

Обществената поръчка е приключила и няма как да се излиза
извън нея, поясни кметът д-р Валентин Василев. Галина Георгиева уточни и че до
края на годината няма да има други процедури за асфалтиране на улици.

Жителите на селото заведоха на място кмета и заместника му,
за да видят в колко лошо състояние е улицата. По цялото й протежение живеят
хора, които едва излизат с автомобилите, за пешеходци също е проблемна. Кметът
на Община Разград обеща да изпрати експерти от „Инвестиционни дейности“, които
да огледат и направят оценка, колко ще струва рехабилитацията на ул. „Пейо
Яворов“, за да се заложи в бюджета за следващата година.

Жителите на с. Ушинци, които бяха на срещата се
поинтересуваха по какви критерии се определят средствата за издръжка на едно
село, как се определят и парите за асфалтиране, а Галина Георгиева им обясни,
че това става на база население по постоянен адрес и дължина на пътната мрежа.
Задаваха въпроси и за наетите хора по временна заетост, за поддържане на
зелените площи.