Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и заместниците му Галина Георгиева и Ердинч Хасанов представиха днес на заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова училища на територията на Разградсъобщиха от пресцентъра на общинска администрация. По време на посещенията присъстваха областният управител Гюнай Хюсмен, заместникът му Евгени Драганов и началникът на Регионално управление на образованието-Разград Ангел Петков.

Обиколката започна от СУ „Христо Ботев“ и ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, които от началото на тази учебна година съвместяват една сграда. Кметът д-р Василев обясни, че общинското ръководство успя да се справи с дългогодишен проблем, свързан с намиране на сграда на Природоматематическата гимназия и от началото на тази учебна година тя вече се помещава в нова, по-голяма и по-удобна база. Със съдействие на директорите Стойчо Стойчев и Мануел Василев, зам.-министърът на място се запозна и с извършените ремонтни дейности там. През 2018 година беше направен основен ремонт на новата сграда на ППМГ„Акад. Никола Обрешков“, бяха ремонтирани класни стаи и коридори, санитарни помещения, стълбища, парапети на старата сграда на  СУ „Христо Ботев“.

В програмата на зам.-министъра беше включено и посещение в ОУ „Никола Вапцаров“ и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“. Там двамата директори Галин Парашкевов и Пейчо Георгиев показаха на зам.-министъра етапа от  изграждане на физкултурния салон за двете училища, финансиран по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ по ОПРР, с бенефициент Община Разград. В момента в двете учебни заведения по същия проект се извършват и ремонтни дейности на втория корпус от учебната сграда на ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“ и на двата корпуса на ОУ “Н. Вапцаров“. В гимназията зам.-министърът се срещна и с ученици от дванадесети клас, с които коментира, че живеем в динамично общество, в което е необходимо да бъдат гъвкави и комбинативни. Тя ги посъветва да се стремят към успеха с достойнство, а не на всяка цена. Пожела им да бъдат здрави и амбициозни, да забелязват хубавите неща и да не се поддават към лесни манипулации, особено във времето на фалшивите новини, да бъдат критични и аналитични.

В програмата на зам.-министъра беше включено посещение и на Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“. Директорът инж. Нешка Христова показа материалната база -машиностроителните работилници, компютърни зали, лабораторията по електроника и електротехника, физкултурния салон.

Програмата на зам.-министъра в Разград включва и участие в годишно заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Област Разград, среща с експерти в Регионално управление на образованието –Разград.

От 17:30 часа в конферентната зала на хотел „Централ“ зам.-министър Таня Михайлова, народният представител от ПП ГЕРБ Десислава Атанасова, кметът д-р Валентин Василев и областният управител Гюнай Хюсмен ще участват в граждански диалог „Европа в нашия дом“, в който ще бъдат дискутирани националните и местните политики в сферата на образованието.