Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев инспектира механизираното почистване на речните легла в населените места в общината, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Днес той, заедно със ст. специалист „Отбрана и сигурност“  в Община Разград Данчо Димитров и кметът на Побит камък Росица Якимова провериха на място изпълнението в един от обектите.

Превантивните дейности, които се извършват в населените места от Община Разград по почистването на дерета и речни легла от натрупаните наноси, храстовидна и дървесна растителност, са с цел повишаване на тяхната водопроводимост.

Дейностите, които се извършват са от Програмата на Община Разград за намаляване и недопускане на риск от наводнение в населените места.