Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев направи символична първа копка, с която даде старт на проекта „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На официалното събитие присъстваха и областният управител на област Разград – Гюнай Хюсмен, зам.-кметът на Община Разград Галина Георгиева, представители на изпълнителя на строително монтажните работи –„Абритус Гардън“, представители на строителният надзор по проекта – „ДЕМА“ ЕООД, общински съветници, граждани, представители на местния бизнес, заинтересовани организации и медии.

Събитието започна с водосвет, което отслужи архиерейският наместник отец Георги, след което кметът д-р Василев пожела успех на изпълнителите и ги предупреди, че екипът на Община Разград ще бъде неотлъчно до тях, за да следи за качественото изпълнение на проекта.

Акцентирано бе върху очакваните резултати от изпълнението на строително монтажните работи: създадени или рехабилитирани площи по проекта 158 230.00 кв.м.; Увеличаването на растителността с близо 1 240 иглолистни и широколистни дървета, 1 300 цъфтящи и с окапващи листа храсти, над 1 500 м. живи плетове и затревяване на над 4 600 кв.м зелени площи; изградени нови и рехабилитирани съществуващи пешеходни алеи и тротоари; монтирано парково и градинско обзавеждане; изградено енергоспестяващо вътрешноквартално осветление; осигурена достъпна архитектурна среда и гарантиран физически достъп за хора с увреждания и в неравностойно положение; рехабилитирани вътрешноквартални паркинги и улици.