На заключителна пресконференция Кметът на Община Разград Добрин Добрев представи резултатите от проекта „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“. Събитието се проведе в един от трите обекта, ремонтирани по проекта – Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, в отдел „Изкуство“.

Кметът Добрин Добрев припомни, че основна цел на проекта, реализиран по ОП“Региони в растеж“, е подпомагане енергийната ефективност на сгради на културната инфраструктура в община Разград и модернизация на обектите в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот. Ремонти бяха извършени в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, Музикална школа „Илия Бърнев“ и Етнографския музей. В тях чрез цялостно обновяване, ремонт и доставка на оборудване бяха създадени подходящи условия за предоставяне на съвременни образователно-информационни и творчески услуги.

Кметът Добрин Добрев заяви, че това е изключително важен и ключов проект за Община Разград, с реализацията на който поредните културни обекти получават нов облик и нов живот. „Много съм щастлив, че обновяването на културната инфраструктура е било и продължава да бъде политика на Община Разград, за да могат културните институции да предоставят по-качествени продукти и услуги в обновена среда“ – каза г-н Добрев. Той допълни, че проектът е последният финансиран по ОП“Региони в растеж“ и с реализацията му най-накрая разградската библиотека придоби нов вид и зае подобаващо място сред обновените културни институции. Кметът изрази увереност, че няма човек, който да не е удовлетворен от извършеното, „всички знаем колко спешна бе нуждата от ремонт“ – припомни г-н Добрев. Той отправи благодарности към изпълнителите на ремонтните работи, към екипа, работил по проекта, а също и към ръководителите и колективите на културните институти.

Проектът се реализира в периода 26 юли 2021 г. – 26 декември 2023 г. и е на обща стойност 758 295,70 лв., от които 536 392,55 лв. безвъзмездна финансова помощ, 161 911,15 лв. финансов инструмент от Регионален фонд за градско развитие и 59 992 лв. собствен принос на Община Разград. Дейностите по проекта обхващаха изпълнението на  строителни дейности, упражняване на авторски и строителен надзор, доставка на оборудване, одит, oрганизация и управление и информация и публичност.

В РБ“Проф. Боян Пенев“ бе извършено топлинно изолиране на външните стени чрез вътрешно полагане на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 8  см.; подменена бе дървена и метална дограма с нова PVC и алуминиева дограма; поставена бе профилирана ламарина върху съществуващо покривно покритие „Бардолин“ и направен окачен таван на метална конструкция; подменени бяха отоплителни тела с нови алуминиеви радиатори и нова тръбна мрежа; подменени осветителни тела с нови енергоспестяващи; водоплътен бетон около фасадите и вътрешния двор; нова настилка върху бетон от тротоарни плочки във вътрешния двор, закупена бе и уредба за озвучаване на мероприятия. Изпълнител на дейностите бе „САВ-Разград“ООД.

В Етнографския музей бе направена топлоизолация на покрива чрез поставяне на 12 см. минерална вата на тавана; хидро и топлоизолация на сутерен – от външна страна на каменен зид; подменени осветителни тела с енергоспестяващи; благоустрояване на вътрешен двор; поставяне на нови улуци и водосточни тръби. Доставено и оборудване: 3D принтер за изработка на сувенири, 8 обредни традиционни носии, 10 броя цървули, платно за 3D кът за снимки, уредба за озвучаване на мероприятия. Изпълнител на строителните дейности бе „НИК Строй 2000“ЕООД-Русе.

В Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ“Развитие 1869“ бе извършено топлинно изолиране на външните стени; подменена дървената дограма с PVC дограма със стъклопакет; топлоизолация на покрив; подменени вътрешни дървени врати с интериорни врати; цялостно боядисване на стени и тавани; подменени фаянс, мивка и тоалетно казанче в санитарното помещение; направена хидроизолация на сутеренния етаж; подменено осветление с нови LED лампи; монтиран е платформен лифт за хора с увреждания; направена е нова тротоарна настилка около сградата.  Доставено е и оборудване, което да се използва при обучението на възпитаниците на школата: дигитален миксер  с интегриран 64х64 USB интерфейс за звукозапис; 2 броя дигитален рак с интергриран аудио интерфейс; чифт активни студийни монитори; 2 броя двулентов активен озвучителен монитор за звукозапис и репетиции; 14-канален аналогов миксер с вграден аудио интерфейс; 2 броя студиен кондензаторен микрофон за звукозапис с широка диафрагма. Изпълнител на строителните работи бе „СЕТАТЕХ“ЕООД-София.

Строителният надзор по проекта бе извършен от „ТСТ Експерт консулт“ЕООД-София, а авторският надзор – от „Хръзград“ДЗЗД-Велико Търново. Изпълнител на дейностите по информация и публичност на проекта бе „Принт Експрес Разград“ЕООД.

Гости на заключителното събитие бяха: областният управител Владимир Димитров, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, заместник-кметът Полина Иванова, главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров, общински съветници, представители на културни институции.

Представители и на трите културни институции – директорът на библиотеката Димитър Петров, на Регионалния исторически музей Таня Тодорова и секретарят на НЧ“Развитие 1869“ Виолета Антонова – също коментираха с удовлетворение резултатите от дейностите по проекта, подобрил както средата за работа, така и предоставил условия за увеличаване на броя на посетителите в културните институции.

Още снимки вижте на Фейсбук страницата на Община Разград.