Кметът на Община Разград Добрин Добрев организира и ръководи работна среща за готовността за отбелязване на Йордановден с ритуала „Спасяване на Богоявленския кръст“.

В нея участваха тримата организатори на събитието Андрей Андреев, Джипо Джипов и Христофор Илиев, представители на РУ на МВР-Разград и на общинските отдели и структури, ангажирани с организацията: ОП“Паркстрой“, отдел „Опазване на обществения ред“, отдел „Образование и спорт“.

Част от подготовката вече е извършена – заяви Кметът Добрин Добрев. Започнало е разчистване на зоната около язовир „Пчелина 2“, в който в събота ще бъде извършен ритуалът. Осигурено е медицинското обезпечаване с линейка,      ангажирани са двамата спасители, които работят на язовира през лятото заедно с лодка, в петък ще бъде поставена настилка, върху която да стъпят след излизането си от водата участниците в ритуала, както и колчета и сигнални ленти за ограждане на участъка, в който ще се намират ангажираните с извършването на ритуала лица.

На срещата бе подробно обсъдена организацията на движението по време на ритуала, тъй като се очаква поради факта, че денят е почивен, да присъстват повече хора. Предвижда се на паркинга до караваната да имат възможност да спират само автомобили на свързани с организацията на събитието лица, а зрителите да спират колите си на шосето от дясната страна по посока на движението, като бъдат обособени и буферни зони за разминаване. Тези участъци ще се регулират от полицейски служители и общински служители от отдел „Опазване на обществения ред“, които ще бъдат на място още в 9,30 ч.

Ритуалът започва в 11,00 ч. на 6 януари, Йордановден, събота, като хвърлянето на кръста ще е в 11,30 ч. Вече са се записали 5-6 желаещи да скачат за кръста, като има възможност за записване и на място на Йордановден.