Кметът на Община Разград Добрин Добрев и заместник-кметът Хабибе Расим се включиха в част от дейностите, посветени на Седмицата на гората. Заедно с директора на Общинско предприятие „Разградлес“ инж. Свилен Йорданов те посетиха три обекта, в които се извършват различни мероприятия, свързани с опазването и възстановяването на горите и градската растителност. Кметът Добрин Добрев и заместник-кметът Хабибе Расим участваха и в залесяване на два от обектите. Мотото на събитията от Седмицата на гората тази година е „Гората е живот и … обща отговорност!“ – обясниха експертите в горския сектор.

В района над мелницата край село Ушинци с години продължава възстановяването на гората след голям пожар през 2010 г. Пострадали са два участъка с площи 9 и 12 дка, горите в тях са били над 30-годишни. При по-големия участък засадените година след пожара фиданки имат 90% прихващане, но в по-малкия участък, който е с камениста почва, има големи петна и всяка година горските служители се опитват да възстановят гората. На 3 април там бе извършено попълване с фиданки чер бор, подборът е направен с този вид, тъй като дърветата са издържливи на суша, а освен това имат и защитна функция срещу ерозията на почвата. Лесовъдите отчитат, че в района иглолистните дървета са 5% от горските масиви. Широколистните гори се възстановяват по естествен път, а иглолистните съхнат и заради климатичните промени, и заради заболявания. Затова още по-важно е и хората да са бдителни и да спазват противопожарните правила, за да не се предизвикват унищожителни за горите пожари – призовават специалистите по горско стопанство.

Другият сериозен проблем в горските територии, предизвикан от човешкия фактор, е замърсяването. Служители в ОП“Разградлес“ в сътрудничество с дирекция „Екология, ред и сигурност“ в Община Разград са почистили нерегламентирано сметище в района на бившия свинекомплекс край Дянково. За 3 дни са събрани 25 тона отпадъци. След почистването, за да не влизат превозни средства в почистените участъци в горите, е ограничен достъпът като са поставени бетонни блокчета.

В третия посетен обект отново в добро сътрудничество работят две общински структури – общинските предприятия „Разградлес“ и „Паркстрой“. Съвместно техните работници са оформили в  Градския парк две композиции от декоративни растения – смарагд (западна туя), кълбовидна туя, лейланди, берберис, лоницера нитида, майски сняг, фотиния рубин. Част от храстовидните растения бяха засадени от Кмета Добрин Добрев и заместник-кмета Хабибе Расим. Едната композиция е в района на ресторант „Лятно кино“ в близост до засадените миналата година от Общинска администрация фиданки, а другата – срещу Ронда, до ресторант „Лес“.

Кметът Добрин Добрев и заместник-кметът Хабибе Расим поздравиха работещите в сферата на горското стопанство с професионалния им празник с благодарност за грижата за природата, която полагат, и с пожелания за здраве и успехи в отговорната им работа по опазване на националното богатство – българската гора.