Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев участва днес в заседание на Управителния и Контролния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Това е първото присъствено заседание на ръководството на кметското сдружение след началото на световната пандемия с COVID-19, г-н Бояджиев участва в него като председател на Контролния съвет на НСОРБ.

В работата на съвместното заседание на Управителния и Контролния съвет участват и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, както и кметове и представители на администрацията на 10-те големи  градски общини.

Приветствие към своите колеги отправи кметът на общината-домакин г-жа Йорданка Фандъкова. Тя подчерта ефективността в работата на НСОРБ в условията на кризата, провокирана от пандемията, добрата координация с централните институции и създадения механизъм за взаимна информираност, което е особено полезно при вземане на спешни и важни решения.

Партньорството е и един от ключовите механизми за работа в новия програмен период  2021 – 2027 г., подчерта заместник-министър Деница Николова. Тя обърна внимание, че разбирането на МРРБ за успех в следващите години е активното включване на местните власти. Кметовете, като лидери в съответните региони, следва да бъдат достатъчно добре информирани за всеки от етапите от вземането на решения в рамките на подготовката на  оперативните програми и напредъка на преговорния процес, т.к. именно те са основният двигател за реализиране на политиките за регионално развитие.

В рамките на работния семинар, посветен на подготовката за новия програмен период, се обсъждат подходът за изпълнение на политиката за регионално развитие, процедурите и етапите за създаване на партньорства с участието на общините, предизвикателствата пред подготовката и реализацията на интегрирани териториални концепции и проекти за финансиране от европейските фондове от програмен период 2021-2027. Сред обсъжданите въпроси са и функциите на Регионалните съвети за развитие, които предстои да бъдат структурирани и ролята на представителите на общините в тях.