Предвидените инвестиции в електроразпределителната мрежа на територията на област Разград през 2021 година са в размер на над 2,6 млн. лева, в това число 310 000 лева за ремонтни дейности. Това съобщиха на среща с кмета на Община Разград Денчо Бояджиев управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна Анжела Тонева и Ангел Ангелов.

Посещението им бе в продължение на стартиралата преди седмица инициатива на ръководството на електроснабдителното дружество за срещи с представители на местната власт, днес  двамата управители се срещнаха и с кмета на Търговище.

На срещата в Община Разград, в която участва и заместник-кметът Мирослав Грънчаров, бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с дейността на компанията за обновяване и ремонт на електроразпределителната мрежа в района. Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна запознаха представителите на местната власт с извършените през 2020 година инвестиции, както и с планираните за тази година проекти за развитие на мрежата. Инвестициите за цялата Разградска област са 2,6 млн. лева, включително 310 000 лева за ремонтни дейности. Ще бъде извършена и подмяна на основни съоръжения в открита разпределителна уредба 110 кV на подстанция  Абритус на стойност 50 000 лева. С ежегодната работа по съоръженията от електроразпределителната мрежа се повишава качеството и сигурността на доставяната електрическа енергия на клиентите на дружеството – увериха двамата управители.

Сред основните теми, дискутирани по време на срещата, беше и стартиралият през октомври процес по задължителна либерализация за всички небитови клиенти. Гратисният период, предвиден в законодателството, изтича на 30 юни 2021 година. Управителите на ЕНЕРГО-ПРО предоставиха актуална справка за броя клиенти на територията на двете области, които все още не са избрали доставчик на електроенергия на свободния пазар. Небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби, които до 10 юни 2021 г. не сключат договор за доставка на електроенергия с някой от близо 50-те търговци на либерализирания пазар, ще преминат от 1 юли 2021 г. на Доставчик от последна инстанция, при който цените на електроенергията са съществено по-високи от пазарните. По-голяма част от клиентите, които все още са на типов договор, а не на такъв със свободно договорени цени, са малки фирми с ниско потребление и на този етап не демонстрират активен интерес към смяна на своя доставчик.

Обсъдена бе и темата за очакваните нови цени на електроенергията на регулиран пазар от 1 юли 2021 г. Ръководството на компанията запозна ръководството на Община Разград с параметрите на своите ценови заявления. При сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар, без да бъдат отчетени изменения на цените, които те биха заявили за утвърждаване от КЕВР, с направените предложения от електроразпределителното и електроснабдителното дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО, общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар се очаква да бъде 1,7%.