В рамките на договореностите за взаимен обмен кметът Денчо Бояджиев проведе работна среща с Генералния консул на Република Турция в Бургас Ниязи Еврен Акйол. Обсъдиха се съвместни действия между Община Разград и Генералното консулство на Република Турция в Бургас. Обменена бе информация по текущи въпроси, както и относно съхраняването и облагородяването на паметниците на културата в община Разград, имащи значимост за културно-историческото наследство.
Друга коментирана тема бе предстоящото подписване на ново споразумение между Министерството на културата на Р България и Министерството на културата на Р Турция. От страна на ръководството на Община Разград бе поставен проблемът във връзка със съхранението и подработването на необходимите документи на джамията „Макбул Ибрахим паша“ и въпроси, касаещи културния обмен на Общината с побратимените ú общини от Република Турция.
Срещата, на която присъства и секретарят на Генералното консулство Гюнай Кая, премина в конструктивен дух и с ясни позиции по всички обсъждани въпроси, съобщиха от Пресцентъра на Община Разград