Стартът на проекта „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ е последователна стъпка на Община Разград за развитието на този вид дейности, от които обществото има потребност. Това заяви на церемонията „първа копка“ по проекта Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев. Кметът Бояджиев и Областният управител Гюнай Хюсмен, спазвайки както противоепидемичните, така и мерките за трудова безопасност,  направиха първата копка на ремонта. За да върви успешно работата по проекта, бяха спазени и още две традиции – Кметът счупи бутилка шампанско в багера на фирмата-изпълнител ДЗЗД „САВ-МАТИС“-Разград, който започва работа в двора на ЦРДУ, а директорът на Центъра Катя Радева плисна менче с вода.

Реновирането на материалната база на бившия дом „Майка и дете“ ще подобри както условията за потребителите, които за близо 3 години са около 60 деца, така и за персонала в социалната услуга – заяви още Кметът Бояджиев.

На официалната церемония присъстваха и заместник-кметовете Добрин Добрев и Милена Орешкова, ръководителят на проекта Илин Солаков, ръководителят на Областния информационен център Юлиян Данаилов, част от потребителите, които в момента са 15, служители в социалната сфера, граждани.

Проектът „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ се реализира в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Общата му стойност е 989 999,98 лв. (които са 100% безвъзмездна финансова помощ), а продължителността на проекта е 30 месеца, ще приключи до 2.02.2021 г.

Проектните дейности предвиждат извършването на основен ремонт в сгради общинска собственост (част от бивш Дом за медико-социални грижи за деца, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпа на лицата с увреждания до сградите и доставката на базово оборудване и обзавеждане, необходими за нормалното функциониране на Центъра.

След създаване на подходящите условия и обновяване на материалната база,  съществуващата услуга в общността „Център за работа с деца на улицата“ ще бъде пребазирана от сегашното си местоположение на втори етаж в корпуси, условно наречени Блок А и Блок Б.

Строителните дейности включват: подмяна и изграждане на нови Ел и ВиК инсталации, подмяна на съществуващата дограма с нова петкамерна PVC дограма и стъклопакет с ниско емисионно ниво, подмяна на отоплителната инсталация (за отопление ще бъдат монтирани алуминиеви радиатори и лири), топло- и хидроизолиране на външни стени, покриви и подове, монтаж на слънчеви колектори. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност и чрез използване на съвременни икономични светлоизточници и осветителни тела. Обектът ще осигури достъпната архитектурна среда чрез изграждане на нов вход чрез пасарел, достъпен за хора с увреждания.

Строителният надзор за обекта ще се осъществи от „Дема“ ЕООД, гр. Варна.