Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев приветства участниците в 14-тата Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Събитието се организира от Община Разград и Общински съвет по наркотични вещества-Разград със съдействието на Секретариата на Националния съвет по наркотични вещества и Националния център по обществено здраве и анализи. Конференцията продължава 3 дни, в нея участват заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова и над 100 представители на общински съвети по наркотичните вещества от цялата страна и на местните власти.

Кметът Денчо Бояджиев пожела на участниците в конференцията ползотворна работа.  „Изключително важно за всички нас е младите хора да са съпричастни с битката с дрогата. Убеден съм, че по време на конференцията ще споделите добри практики на взаимодействие с младите хора, както и за обединение по тези проблеми на институциите на национално, регионално и местно ниво, на  медиите и широката общественост.  Отговорността е на цялото общество и не трябва да си заравяме главите в пясъка, а да търсим верните решения.“ – заяви кметът Бояджиев. Той изрази убеденост, че насоки за откриването на верни решения има и в Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024, която бе приета от Министерски съвет през юли тази година и на практика за пръв път бе представена подробно тук, в Разград.

В приветствието си към участниците в конференцията заместник-министър Светлана Йорданова първо благодари на участниците, че се отнасят отговорно към противоепидемичните мерки и всички са с маски в конферентната зала на хотел „Cartoon“. Тя аргументира избора на Разград за провеждането на една от най-многобройните откъм участници конференции, които се провеждат на тази тематика, с факта, че разградският Общински съвет по наркотични вещества има амбициозен и активен председател – Станислава Петрова, а ръководството на Община Разград в лицето на кмета Денчо Бояджиев показва изключително доброжелателно отношение.

Заместник-министър Светлана Йорданова изрази удовлетворение, че през последните години е увеличено темпото на работа по тази тематика в страната. Тя призова участниците в конференцията да подготвят предложения за подобряване работата с Министерството на младежта и спорта, което финансира част от проектите за превенция на наркотиците.

В началото на конференцията главен експерт в Националния съвет по наркотични вещества Славейка Николова представи основни акценти от Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024.

Конференцията продължава и на 1 и 2 октомври. Официални гости на откриването й бяха: Областният управител Гюнай Хюсмен, началникът на РУО-Разград Ангел Петков, окръжният прокурор Тихомир Тодоров, общинският съветник Антон Монев, представители на други институции, които имат ангажимент към противодействието на употребата на наркотични вещества.

Част от конференцията бе и заседание на Общинския съвет по наркотични вещества-Разград с участието на заместник-министър Светлана Йорданова.

В програмата са включени: обучения за работа с рискови групи, представяне на превантивни подходи за работа с деца и младежи по отношение на употребата на наркотични вещества, представяне на лечебни програми и програми за психосоциална рехабилитация, обсъждане на възможностите за работа в условия на извънредно положение, дистанционно прилагане на Националните програми за превенция в училищна среда и други актуални теми. За участниците в конференцията е предвидена и културна програма – посещения в Архитектурно-историческия резерват „Абритус“, Етнографския музей и Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.