Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев заедно с Областния управител Гюнай Хюсмен и с директора на Центъра за работа с деца на улицата Катя Радева преряза лентата на Центъра за работа с деца на улицата. Социалната услуга се помещава в бившия дом „Майка и дете“. Преди реализацията на проекта „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ за изпълнение на дейностите от услугата се използваха няколко стаи на първи етаж на сградата, вече тя ще се помещава в обновените кабинети на втори етаж, което увеличава площта на социалната услуга близо четири пъти и създава предпоставка за увеличаване и на капацитета, който в момента е 15 деца.

Церемонията по откриването на обекта се състоя при спазване на противоепидемичните мерки в присъствието само на официални лица, на персонала на социалната услуга и на екипа на проекта.

В приветствието си към тях г-н Бояджиев пожела социалната услуга да се превърне в притегателен център за обгрижваните в него деца, за да имат те нормални условия за развитие и растеж. Кметът отправи благодарности към екипа на проекта с ръководител архитект Илин Солаков и към строителите за добрата реализация на инициативата. Г-н Бояджиев пожела на ръководството и служителите в институцията да полагат грижи с майчини чувства към малките потребители на услугата, а също и да се отнасят с грижата на добри стопани на сградата, на която е вдъхнат нов живот отново в името на добруването на децата. 

Директорът на ЦРДУ Катя Радева заяви, че децата в Центъра имат нов дом благодарение на този проект и на социалната политика на Община Разград. Тя припомни, че през трите години, откак социалната услуга съществува, тя винаги е работила на максимума на капацитета си или надвишавайки го, като по този начин е оказана подкрепа на десетки семейства. Обещаваме да превърнем това място в място на щастие и позитивизъм за нуждаещите се деца – каза още Радева.

Част от церемонията бе водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от отец Дмитрий Терзи. В програмата бе включено и изпълнение на песента „Приятелство“ от Тея Георгиева, която е възпитаник на ЦПЛР Център за работа с деца, неин вокален педагог е Свилена Дечева.

Проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ се реализира в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Основната цел на проектните дейности е изграждането на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда за предоставянето на качествена услуга в общността. Общата стойност на проекта възлиза на 989 999,98 лв. (които са 100% безвъзмездна финансова помощ), а периодът на изпълнение е от 02 август 2018 г. до 02 февруари 2021 г. Бенефициент по проекта е Община Разград.

Строителните дейности на обект „Център за работа с деца на улицата“ са изпълнени чрез инженеринг от „САВ-МАТИС“ ДЗЗД, гр. Разград. Инженерингът обхваща фазите на проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор. Строителният надзор е упражнен от „Дема“ ЕООД, гр. Варна.

За осигуряване на условия за предоставяне на по-качествени социални услуги в Център за работа с деца на улицата е извършено топло- и хидроизолиране на външни стени, покриви и подове. Изградени са нови Ел и ВиК инсталации. Обновена е отоплителната система, монтирани са алуминиеви и панелни радиатори. Подобряването на енергийната ефективност е постигнато и чрез подмяна на стара дограма с нова петкамерна PVC дограма и стъклопакет с нисък коефициент на топлопреминаване. Монтирани са икономични светлоизточници и осветителни тела. Осигуряването на достъпна архитектурна среда е извършено чрез обособен нов вход чрез пасарел. Монтирани са и слънчеви колектори. За нормалното функциониране на услугата е доставено оборудване и обзавеждане, което включва компютърна техника, офис мебели, кухненско обзавеждане и оборудване, специализирано оборудване, спортни уреди в новия физкултурен и салон и др.

На церемонията по откриването на новата база на социалната услуга присъстваха и: председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев, заместник-кметовете Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Руска Вътева, заместник-областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов.