Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи номинациите за званието „Почетен гражданин на Разград” на съвместно заседание на Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности и Постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.
Тазгодишните предложения за почетното отличие са четири.
Първото постъпило предложение е от Инициативен комитет и е за Александър Атанасов Александров – изявен деятел в областта на българския футбол и общественик, допринесъл с голямата си амбиция и упорит труд за успешното развитие на ПФК „Лудогорец 1945“, като футболен хегемон, утвърждаващ спортния престиж на Разград в национален и международен мащаб.
Академичният състав на Филиал Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев” е номинирал проф. д-р Нейко Маринов Стоянов – учен в областта на химията и химичните технологии с изключителен принос в създаването, утвърждаването и развитието на Филиал – Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“ като водеща образователна институция. Професионалист от най-висока класа, допринесъл за обогатяването на научната дейност във Филиал Разград, вложил своя дял в утвърждаване името на учебното заведение в национален и международен мащаб като център за наука и социалнозначима структура за младите хора.
Инициативен комитет е вносител на предложението за получаване посмъртно на отличието „Почетен гражданин на Разград от Никола Поптодоров Икономов – учител, народен будител, виден възрожденец. Радетел на просветното и културно дело както на лудогорския град, така и на цялата страна, активен в църковната борба, съпричастен с революционното дело. Просветител, книжовник, духовник – един истински реформатор, отдал живота си в служба на хората от нашия град.
Управителният съвет на Районната колегия на Българския лекарски съюз внася, а Областното ръководство на БЧК подкрепя номинацията на д-р Мария Пеева Иванова, – председател на Областния съвет на БЧК град Разград, инструктор по водно спасяване с 20-годишна практика и лектор по първа долекарска помощ към Областния съвет на БЧК град Разград. Лекар с дългогодишна общественополезна дейност и активен принос в развитието на медицината. Професионалист с образцова практика, спасила голям брой човешки животи.
Четирите номинации бяха одобрени единодушно от членовете на двете комисии. В комисията по култура гласовете „за” бяха 6, а по законност – 7.
Окончателното решение се взема на тържествената сесия на Общински съвет-Разград, която ще се проведе от 11,00 ч. на 27 януари в залата на 11 етаж на Община Разград.