Кметът на Разград Денчо Бояджиев, който е и председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград, откри и ръководи заседание на Общото събрание на Сдружението. Заседанието се проведе при спазване на санитарно-хигиенните условия – на участниците бяха предоставени дезинфектанти и маски за еднократна употреба.
На заседание бе взето решение до 15 април Общинските съвети в областта да приемат решения във връзка с финансирането и реализацията на проекта за изграждането на трета клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци.
Изграждането на трета клетка се налага поради предстоящото изчерпване капацитета на настоящата клетка, проектната документация предвижда новата клетка да събира боклука на седемте общини от областта в продължение на 20 години. Предвижда се още изграждането на клетката да бъде финансирано от отчисленията на общините, внесени от тях в РИОСВ-Русе по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Общата стойност на проекта е 6 654 817,49 лв.
Кметовете на седемте общини и заместник областният управител Евгени Драганов обсъдиха предложенията на Община Разград за одобряване на проектната документация, разпределението на дяловете за финансиране, тези решения трябва да се вземат от Общинските съвети в областта, кметовете приеха решенията на местните парламенти да бъдат взети до 15 април.
По време на дискусията част представителите на общините предложиха да бъде намален обемът на третата клетка, така че капацитетът й да бъде намален от 20 години на по-кратък, за да могат общинските управи да използват средствата от отчисленията за други цели, свързани предимно с осигуряване на техника за извършване на сметосъбиране. Подобна промяна в проекта ще забави реализацията му и съществува реална опасност втората клетка да се напълни преди завършване на третата. Това ще наложи общините от Лудогорието да транспортират боклука до отдалечени сметища, което ще увеличи допълнително разходите им за тази дейност – обясниха кметът Денчо Бояджиев, заместник-кметът Добрин Добрев и началникът на отдел „Опазване на околната среда“ Недим Тахиров.