Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и заместник-кметът Мирослав Грънчаров се срещнаха с управителите на Енерго-Про Варна Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия. Срещата е част от кампания на енергийното дружество за повишаване на информираността, открит диалог и активно сътрудничество с местната власт в Североизточна България.

На срещата бяха обсъдени две от кампаниите на дружеството. Едната е свързана с актуализация на данните за мощност, която се извършва във връзка с въвеждането от 1 юли на ново ценообразуване при небитови клиенти на компанията. От фирми и институции в община Разград досега са подадени 884 заявления – съобщиха от енергийното дружество. Община Разград също актуализира данните си за мощност във всеки от общинските обекти.

Другата тема на разговора бе предстоящата либерализация на енергийния пазар за бизнеса, която стартира от 1 октомври. В тази връзка от компанията провеждат разяснителна кампания. Свободният пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между пазарните участници. Както вече беше обявено в публичното пространство, очакванията са от 1 октомври 2020 г. всички стопански клиенти, присъединени към мрежи НН задължително да излязат на свободния пазар и да заплащат електроенергията по пазарни цени, а не както в момента по регулирани от КЕВР цени. В община Разград има 3 004 обекта на клиенти, снабдявани от Крайния снабдител по регулирани цени, които ще бъдат задължени да излязат на свободен пазар и да се снабдяват по свободно договорени цени – стана ясно по време на срещата.