Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и заместник-кметът Милена Орешкова посетиха част от КПП-тата на изходите на Разград, за да се запознаят с условията за работа на служителите на реда и необходимостта от оказване на допълнително съдействие на полицаите.
Ще припомним, че чрез Общинския кризисен щаб от дарение на трима предприемачи – Милен Минчев, Никола Николов и Стефан Томов – на служителите на реда бяха доставени предпазни шлемове, витамини Cetebe и дезинфектанти, осигурена бе и храна за всяка смяна. Още от въвеждането на КПП-тата път Община Разград осигурява на всяка смяна по термос кафе и чай.
Г-н Бояджиев и г-жа Орешкова разговаряха с полицаите за това срещат ли проблеми при изпълнение на задълженията си, имат ли нужда от други начини на подкрепа. Служителите на реда благодариха за съдействието от страна на Община Разград, споделиха, че при всеки възникнал проблем срещат адекватна и бърза реакция от местната власт.
Преди да посетят четири от седемте КПП-та на изходите на Разград кметът Денчо Бояджиев и заместник-кметът Милена Орешкова предоставиха 15 предпазни шлема и 15 дезинфектанта на началник сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Разград Радостина Колева за служителите в сектора, които са им необходими, тъй като също както полицаите на КПП-тата работят в контакт с много хора и имат нужда от предпазни средства.