С покана с изходящ №48-00-20/05.04.2023 г. Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев напомни на политическите партии и коалиции, участвали в парламентарните избори на 2 април 2023 г., тяхно задължение по Изборния кодекс.

Съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в седемдневен срок (09.04.2023 г.) политическите сили са задължени да премахнат поставените от тях на публични места агитационни материали. При неизпълнение на законоустановеното задължение на лицето, което представлява съответната партия и коалиция, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

След изтичането на този срок служители на Община Разград ще извършат проверки относно това спазена ли е законовата разпоредба.

Писмото до политическите сили бе изпратено след сигнали от граждани и наблюдения на общинска администрация във връзка с това, че все още политическите сили не са предприели мерки за почистването на града от агитационни материали.