Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев издаде Заповед №704/12.06.2020 г. във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на село Ясеновец. Заповедта е издадена на осн. чл.44, ал.2 и ал. 4 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от Закона за здравето, във връзка със Заповеди № РД-01-262 от 14.05.2020 г.  на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-42/11.06.2020 г. на директора на Регионална здравна инспекция-Разград и Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и предложение от Главния държавен здравен инспектор.

Временните противоепидемични мерки в Ясеновец са общо 12, въвеждат се считано от 11 юни до 24 юни 2020 г. Част от включените в заповедта мерки са следните: всички лица, които се намират в закрити и открити обществени места, са длъжни да носят защитна маска за лице или шал; спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 метра; забранява се провеждането на всякакви организирани събития, в т.ч. семейни тържества; забранява се поставяне и работа на разположените автомати за напитки и храни на територията на селото до второ нареждане; забранява се продажбата на хранителни стоки и продукти, продажба и излагане на нехранителни стоки и продукти, мостри и други подобни от маси, ръчни колички, скари, каравани и други, както и поставяне на маси за консумация към заведения за бързо хранене и развлечения и пред магазини до второ нареждане. По предварително утвърден график ще бъде извършена дезинфекция на улиците в Ясеновец

При нарушаване на мерките на лицата ще се търси административно-наказателна отговорност. Мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Контролът по изпълнение на мерките се възлага на кмета на селото Сали Салиев и на здравния медиатор Ерджан Хасанов със съдействието на Областната дирекция по безопасност на храните.