Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев, заместник-кметът Добрин Добрев и главният архитект Илин Солаков се срещнаха с Областния управител Гюнай Хюсмен и заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганов във връзка с предстоящата реставрация на джамията „Ибрахим паша“.

Ръководството на Областна администрация внесе заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект за реставрация на паметника на културата, както и заявление за издаване на разрешение за строеж. Към тях в два големи кашона е приложена цялата документация във връзка с предстоящите дейности и преминалите съгласувателни процедури с различни институции. Инвестиционният проект вече е съгласуван с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство.

Срокът за издаване на исканите разрешителни е 14 дни, но с оглед значимостта на обекта становището ще бъде подготвено максимално бързо – увери главният архитект.

Ръководствата на Общинската и Областната управа обсъдиха възможностите за разширяване на туристическия потенциал на региона с извършването на реставрацията на джамията.

Реставрацията на паметника на културата ще се извърши от фирма „Стройкомерс – ТТ” ЕООД, град Търговище, която бе избрана за изпълнител след провеждането на обществената поръчка  с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“. Общата стойност на проекта е 1 979 030 лв. без ДДС, като от Министерски съвет вече са отпуснати авансово 30% от сумата.