Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев връчи заповедите за назначение на 8 директорки на детски градини. Това стана след провеждане на конкурси за ръководните постове в образователната сфера. Общо 14 бяха кандидатите за директорските длъжности, като част от тях кандидатстваха за по няколко поста. Най-много – 5 – бяха кандидатките за ДГ“Славейче“, 4 – за ДГ“Детелина“, 2 – за ДГ“Незабравка“.

Новите директорки встъпват в длъжност от днес, 21 септември.

Кметът Денчо Бояджиев ги поздрави за доброто представяне на конкурсите, пожела им здраве и успешна работа на новите постове. Призова ги да обърнат внимание на добрата работа с родителите, да поддържат добра атмосфера в колективите, които ръководят и най-вече да се грижат за здравето и възпитанието на новото поколение жители на община Разград.

Г-н Бояджиев увери новите директорки, че винаги е готов да откликне на проблеми, които те поставят. Заяви, че ще посети всяка от детските градини, за да се запознае на място с обстановката във всяка от тях.

Катя Георгиева е новата директорка на ДГ“Незабравка“. Тя е завършила „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в ШУ“Еп. Константин Преславски“. Има 33 години педагогически стаж. Работила е в детски градина в Дянково, Русе и Разград. В ДГ“Незабравка“ е от 1988 г., от година и половина е изпълняващ длъжността директор на детската градина.

Елена Трифонова е новата директорка на ДГ“Васил Левски“. Тя е завършила „Българска филология“ в ШУ“Еп. Константин Преславски“, има и магистърски степени от РУ“Ангел Кънчев“ по специалностите – социален педагог, мениджър в образованието и детски и начален учител. Работила е като детска учителка в Чудомир, старши специалист в Отдел „Образование“ в Община Разград, директор на ДГ“Иглика“-Осенец, директор на ДГ“Митко Палаузов“-Киченица и изпълняващ длъжността директор на ДГ“Васил Левски“-Разград.

Недялка Цанева е новата директорка на ДГ“Детелина“. Тя е завършила „Предучилищна педагогика“ в ШУ“Еп. Константин Преславски“. Има общо 29 години стаж в образователната сфера. Работила е като учител в ОДЗ“Осми март“-Дянково, учител в ЦДГ№13 в Разград, учител в ЦДГ“Осми март“-Дянково и 21 години е директор на ДГ“Осми март“-Дянково.

Росица Мотева е новата директорка на ДГ“Славейче“. Тя е завършила „Предучилищна педагогика“ в ШУ“Еп. Константин Преславски“. Работила е като детска учителка в ЦДГ“Борис Савов“-с. Владимировци, 20 години е било директор с група на ЦДГ“Осми март“-Желязковец, след това старши детски учител в същата детска градина, а от 2018 г. е старши детски учител в ДГ“Зорница“ в Разград.

Петя Иванчева е новата директорка на ДГ“Щастливо детство“-Раковски. Тя е завършила „Предучилищна педагогика“ в ШУ“Еп. Константин Преславски“ и „Начална училищна педагогика“ във ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“. Работила е като детска учителка в детски градини в: Китанчево, Тодорово, Исперих, Духовец, като начален учител в ОУ“Кирил и Методий“-Белинци и ОУ“Елин Пелин“-Стражец, детска учителка в ЦДГ“Щастливо детство“-Побит камък, ЦДГ“Незабравка“-Разград, ЦДГ“Славейче“-Разград, ЦДГ“Васил Левски“-Разград, от 2008 г. е старши учител в ДГ“Пролет“-Раковски.

Най-младата нова директорка на детска градина е 30-годишната Сабрие Бозева. Тя е завършила бакалавърска степен „Българска филология“ и магистърски „Иновации в предучилищното образование“ и „Училищна педагогика“ в ШУ“Еп. Константин Преславски“. Работила е в ДГ“Георги Димитров“-Благоево, от 6 месеца е изпълняващ длъжността директор, а от днес е директор на ДГ“Георги Димитров“-Благоево.

Павлина Тончева е новата директорка на ДГ“Дора Габе“-Ясеновец. Тя е завършила „Предучилищна педагогика“ в ШУ“Еп. Константин Преславски“, има и магистърска степен по „Социално-педагогическа работа с деца и семейства“ от РУ“Ангел Кънчев“. Работила е като детска учителка в: ЦДГ“Незабравка“, ЦДГ“Славейче“, ЦДГ№1-Раковски, ЦДГ“Приказка“, ДЯ“Слънчево Детство“. 3 години е директор с група в ЦДГ“Щастливо детство“-Ясеновец, а от 2014 г. досега старши учител в ДГ“Дора Габе“-Ясеновец.

Фериде Али е новата директорка на ДГ“Радост“-Мортагоново. Тя е завършила „Предучилищна педагогика“ в ШУ“Еп. Константин Преславски“. Тя работи в системата на образованието от 1997 г., преди това е била началник експлоатационно звено в ПТТС-Ушинци, работник в ТКЗС-Ушинци и контрольор в Кметство Мортагоново. Работила е като учител в ОУ“Никола Вапцаров“-Мортагоново, ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“-Бели Лом и СОУ“Св.св. Кирил и Методий“. От 2000 г. до 2016 г. е старши учител в ДГ“Радост“-Мортагоново, а от 2016 г. изпълняващ длъжността директор на ДГ“Радост“-Мортагоново.