Днес община Разград отбеляза Световния ден на социалната работа с няколко инициативи. Първата бе откриването на фото-презентация, посветена на социалната работа на 11 етаж в сградата на местната управа.
Изложбата включва презентация и фотографии, отразяващи същността и дейността на специализираните институции и социалните услуги, предоставяни в общността.
Представени бяха всички социални услуги, които функционират към момента. Това са 15 социални услуги, в които работят 220 служители.

Слово по случай празника произнесе председателят на местния парламент Надежда Радославова. Кметът д-р Валентин Василев връчи отличието „Почетен знак за принос към развитието на социални услуги в Разград” на Полина Иванова, с което бе удостоена с решение на Общински съвет Разград.

Какво каза първият носител на почетния знак, може да чуете в рубриката „Актуално“.