Във връзка с очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за изменение в цените на електрическата енергия и мрежовите услуги от 1 юли 2016 г., ЕНЕРГО-ПРО дава възможност на своите клиенти да отчетат сами показанията на електромерите и да заявят данните на денонощен телефон 0700 1 61 61, имейл service@energo-pro.bg или в най-удобния за тях център за обслужване на клиенти в срок до 5 юли 2016 г. включително, съобщиха от енергийния доставчик.

Компанията си запазва правото да провери достоверността на декларираните данни.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извършва регулярния отчет на консумираната електрическа енергия по предварително обявения график на Интернет страницата на компанията: http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Grafik-za-otchitane-na-elektroenergiya-Bitovi-klienti. В тази връзка бихме искали да напомним, че клиентите, чиито електромери се намират в границите на имотите, трябва да осигурят достъп за отчитане на потреблението.
Потреблението на клиентите, които не са се възползвали от възможността за самоотчет, ще бъде пропорционално разпределено по старата и новата цена в зависимост от броя на дните преди и след промяната, включени в техния индивидуален отчетен период. Консумираната електрическа енергия ще бъде отразена във фактурите в два подпериода – подпериод по старите цени до 30 юни 2016 г. включително и подпериод по новите цени от 1 юли 2016 г. до датата на регулярния отчет.