РС на КНСБ –Разград, съвместно с ОКС на СБУ и РУО, проведе обучение по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ на класни ръководители от област Разград. То е част от Националната кампания „Моето първо работно място“, която се осъществява съгласно споразумение между Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Участие взеха 93 учители от областта.
По време на обучението бяха засегнати основни моменти от трудовите правоотношения – възникване, изменения, прекратяване, права и задължения на страните по тези правоотношения, защита на работещите, работа в чужбина.
Учителите ще предадат своите знания в часа на класния ръководител на учениците и ще ги запознаят с техните трудови, социални и осигурителни права.
Обучението премина с активното участие на учащите, което го превърна в ползотворна дискусия. На всички бяха раздадени материали, които ще спомогнат работата на преподавателите на място в училищата.
Лектор беше Марина Бенова-педагог и юрист.