С информационна и скринингова кампании Регионалната здравна инспекция в Разград отбелязва днес Световния ден без тютюнопушене – 31 май.
Партньори на инициативата са Общински съвет по наркотични вещества Разград, Превантивно – информационен център по наркотични вещества, Младежки съвет по наркотични вещества с ученици, представители от гимназии в и отдел „Здравеопазване“ към Община Разград.
Мобилен екип на РЗИ с представители на партньорите по пешеходната зона на бул. „България” ще измерват до 16.00 часа днес въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи чрез апарат Smoker Lyzer,
Също така измерват дихателния обем, определят степента на никотинова зависимост, чрез Тест на Фагерстрьом.
Специалстите правят демонстрации и с пушещата кукла Сю, за обективиране влиянието на тютюнопушенето върху белите дробове, а всички получават безплатно здравно-информационни материали.