Това дискутираха  заинтересовани представители на местната общност в Областния информационен център (ОИЦ).

Екипът на ОИЦ разясни изискванията и особеностите при кандидатстването с проектни предложения чрез които могат да се привличат европейски средства за осъществяване на дейности и инициативи от организациите и фирмите в Разградска област. Присъстващите се запознаха с актуални и предстоящи за обявяване процедури по оперативните и други програми на ЕС.

В продължителна дискусия след представената информация, участниците споделиха досегашен опит от своята проектна дейност. Разисквани бяха реални ситуации и възможни за разрешаване практически казуси, които могат да възникнат по време на изпълнявани от тях проекти.