Четвърти поред конкурс за класови дейности обявяват Община Разград и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Според правилата на конкурса инициативите, които се организират, трябва да са по една от специалните дати за месец март от Превантивния позитивен календар на МКБППМН за 2024 г.

Припомняме, че този календар се издава от Местната комисия от 8 години. На неговите пъстроцветни страници всяка година с атрактивен дизайн се отбелязват празнични дати, свързани с човешките ценности и положителни събития. През март 2024 г. например са отбелязани: 1 март – Баба Марта, 8 март – Световен ден на съня, 20 март – Международен ден на приказките и Международен ден на щастието, 27 март – Международен ден на театъра. Календарите се предоставят на всички паралелки в училищата в общината, както и на извънучилищните форми. От 4 години се провежда и конкурс за класови дейности по календара.

Тазгодишният награден фонд е в общ размер 5000 лв. В конкурса могат да участват паралелки в две възрастови групи – 1-4 и 5-7 клас. Организираните събития трябва да бъдат изпратени в текст, снимки и клипове чрез класния ръководител на мейла на Местната комисия – okbppmn_proekti@abv.bg.