За седма поредна година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград отпечата Превантивен позитивен календар за всяка паралелки от училищата в община Разград. През тази седмица представители на учебните заведения в общината получават 6-листовите пъстроцветни календари, чрез които се предоставя на учениците в общината информация за важни празнични дати, свързани с човешките ценности и положителни събития – Деня на усмивката, на щастието, на добротата, на Мечо Пух и други.

Общият тираж на календара е 450 броя, дизайнът е дело на Александра Николова.

Освен учебните заведения екземпляри от календара ще получат и извънучилищните форми за обучение, както и Средношколското общежитие.

От МКБППМН канят учениците да отбелязват празничните дни от Превантивния позитивен календар, като за трета поредна година и през 2023 г. предвиждат да обявят конкурс за класови дейности по календара.