Участниците от последната смяна на инициативата „Еколято 2018”, заедно с ръководителите си Ренета Маринова, Рина Михайлова и Мехмедали Мустафа, посетиха Областния информационен център – Разград в първия ден на август, съобщиха от ОИЦ.

Екипът на ОИЦ ги запозна с услугите, които предоставя безплатно за широката общественост и маркира някои от значимите проекти, осъществени с европейски средства в града. Сред тях са реновираните Археологически резерват „Абритус” и Художествена галерия „Проф. Илия Петров”, благоустроените седем жилищни квартала, извън центъра на Разград; рехабилитираната централна градска част; извършените ремонти, обновената материална база и повишената енергийна ефективност на училища и детски градини в общината, паркоустроянето на квартал „Орел” и др.

Гостите проследиха с интерес презентацията за Европа и Европейския съюз, чрез която си припомниха по-интересните неща за континента и се запознаха с функциите на някои евроинституции и служби.

С любопитство девойка попита: „Как се става евродепутат?”. Експертите от ОИЦ отговориха на въпроса и ѝ пожелаха един ден, като порасне още – да се кандидатира и да стане евродепутат.

Всички получиха информационни материали, а на тръгване изслушаха химна на Европейския съюз „Ода на радостта”.

Тази година в инициативата за екологично възпитание на подрастващите „Еколято”,  организирана от Центъра за подкрепа на личностното развитие ‒ Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР – ЦУТНТ) и Община Разград се включиха повече от 100 деца.