Още две групи деца от кампанията „Еколято 2017” с ръководителите си Ренета Маринова и Георги Иванов от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР – ЦУТНТ) посетиха Областния информационен център, съобщиха от центъра.

Екипът на ОИЦ ги запозна с резултатите от инвестираните европейски средства до момента в региона, както и с осъществени знакови европроекти на територията на община Разград. Всички присъстващи получиха информационни и рекламни материали на мрежата от 28 инфоцентъра в България, предоставящи безплатно информация за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в периода 2014-2020 година.

Оказа се, че мнозина от присъстващите са участвали в културните, образователни и спортни събития, организирани в рамките на шестте инициативи „Дни на Европа в Разград”. Децата споделиха, че с нетърпение очакват следващата година, за да се включат отново в събитията на кампанията популяризираща приноса на еврофондовете за развитието на Лудогорието.