Днес Административният съд в Разград организира Ден на отворените врати. Такъв ден ще бъде и четвъртък, 21 април, съобщават от съдебната институция.
Инициативата цели популяризиране дейността на институцията и е във връзка с 16 април – Ден на българската Конституция, професионален празник на юристите и съдебните служители.
Тези два дни са част от политиката на съда, насочена към откритост и прозрачност. Посетителите ще бъдат запознати с работата на съдебните служители, с правомощията на административните съдилища, интернет справки по дела и работата на съдиите.