В понеделник в РБ „Проф. Боян Пенев” се проведе среща предвидена в дейностите на проект „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Разград, Кърджали и Враца”. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейската икономическо пространство 2009 – 2014. Срещата бе с работно заглавие „Информационно изложение на работата на нестопанските организации от региона на Разград”.

Проектът се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България” в партньорство с фондация „Помощ за благотворителност в България”.

На срещата представителите на НПО в Разградска област представиха дейностите си и проектите, които са реализирани през последните години. Разказаха за обществената си дейност в реализация на мисиите си и каузите за подобряване на демократичната среда, за работата си с гражданите, с местната власт, с бизнеса, с медиите и други неправителствени организации. За целта бяха организирани щандове с информационни материали показващи дейностите и лицата на различните НПО-та от областта, както и представиха своите презентации.

Разградската библиотека се явява в рамките на този проект и дейности като обединителен център за неправителствените организации, общността и гражданския сектор. Чрез представяне на каузите на НПО-та обществото ще бъде информирано за дейностите и свършеното досега по проектите на различните организации в различни сектори на обществото – социален, образователен, икономически, етноинтеграционен и екологичен. Сътрудничеството на Регионалната библиотека с НПО сектора ще даде гаранции за общата посока на демократизация на обществото.

За целта в Разград пристигна Елка Златева експерт от Фондация „Глобални библиотеки – България” и представители на най-активните неправителствени организации през последните три години. Това са НПО-та от Разград, Лозница, Исперих, Самуил, Завет, Кубрат, библиотечни специалисти от регионалната и читалищни библиотеки. Присъстваха също представители на областната администрация в лицето на Светлин Симеонов, на община Разград – Емануил Николов и ОИЦ, също и представители на медиите.
Вече по този проект е проведено обучение на библиотекари от Регионалната библиотека, предстои обучение на библиотекари от читалищните библиотеки и накрая с представители на НПО от област Разград. В Деня на доброволеца на 5 декември ще бъде заключителната среща от приключване на проекта. Срещата бе изключително интересна и делова. Свои презентации представиха „ Асоциация „Интегро”, СНЦ „Жанета”, СНЦ „Бизнесцентър-Исперих”, които бяха атрактивни и интересни и накрая Общински информационен център Разград остави присъстващите без дъх със своя филм и свършена работа до сега по проектите.