В петък Разград бе домакин на информационна среща за проблемите на незрящите хора, съобщиха от пресслужбата на областна администрация.

Тя бе по проект “Има ни и можем” с бенефициент Сдружение „Светлина и за нас”.
На срещата се проведе дискусия относно проблемите на хората със зрителни увреждания от област Разград и бяха предложени решения за преодоляване на тяхната социална изолация.
Целта му е да окаже активно въздействие върху негативните обществени нагласи на недоверие към възможностите на хората със зрителни проблеми.

Надсловът на проекта е „Всеки човек има някакъв талант, дарба, способности, възможности и всеки може да бъде полезен на себе си и на обществото”.
В рамките на проекта вече е създаден Център за трудово посредничество и асистиране на хора със зрителни увреждания в град Разград и са издадени два наръчника: „Да започнем бизнес” – за успешна трудова реализация за хора със зрителни увреждания и „Наръчник на социално отговорния предприемач” – за работодателя на хора със зрителни увреждания.