В периода 19 април – 11 май екипът на Областен информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе цикъл от информационни срещи във всичките седем общини от Разградска област на тема „Актуални и предстоящи възможности по европрограмите”.

Поканени са представители на широката общественост ‒ граждани, неправителствени организации, стопанския сектор, местните власти, културни и образователни институции и медии. Участниците ще се запознаят с възможностите за кандидатстване с проекти по отворени и предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по европрограмите. Ще бъдат дискутирани предизвикателствата пред българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, както и възможностите, които то предоставя.

Информационните срещи ще се проведат в общинските центрове, както следва:

 • Цар Калоян, 19 април (сряда) от 13:30 ч., Социален център;
 • Самуил, 20 април (четвъртък) от 13:00 ч., Народно читалище „Христо Ботев”;
 • Лозница, 25 април (вторник) от 13:00 ч., Център за социална рехабилитация и интеграция;
 • Завет, 27 април (четвъртък) от 13:30 ч., Заседателна зала на Общинския съвет;
 • Кубрат, 3 май (сряда) от 13:00 ч., Дневен център за възрастни с увреждания;
 • Исперих, 4 май (четвъртък) от 13:30 ч., Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания;
 • Разград, 11 май (четвъртък) от 13:30 ч., Младежки клуб на Средношколското общежитие („Зайо Байо“).

Продължават дейностите от инициативата „Заедно за Европа” на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион 2017”. В периода 19 април – 15 май, ОИЦ – Разград организира Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране.

Събитията,  на които бенефициентите ще споделят своя опит и постигнатите резултати ще се състоят във всички общински центрове на област Разград:

 • Цар Калоян, 19 април (сряда) от 14:30 ч., проект „Достоен живот за всички”, Център за социална рехабилитация и интеграция;
 • Самуил, 20 април (четвъртък) от 14:00 ч., проект „Детство без граници”, Център за услуги за ранно детско развитие;
 • Лозница, 25 април (вторник) от 14:00 ч., проект „Център за социална рехабилитация и интеграция”;
 • Завет, 27 април (четвъртък) от 14:30 ч., проект „Автомивка и сервиз за автомобилни гуми”, „Стоянов авто” ЕООД;
 • Кубрат, 3 май (сряда) от 14:00 ч., проект „Подкрепа за независим живот”, Дневен център за възрастни с увреждания;
 • Кубрат, 3 май (сряда) от 15:00 ч., проект „Фирма за изработване и ремонт на покривни конструкции”, „Кадро” ООД;
 • Исперих, 4 май (четвъртък) от 14:30 ч., проект „Осигуряване на топъл обяд”, Социален патронаж;
 • Разград, 12 май (петък) от 11:00 ч., проект „Козметично ателие „БЕТИ-ОРВА”;
 • Разград, 15 май (понеделник) от 14:00 ч., проект „Застрахователен представител”, ЕТ „Анимари – Анелия Маринова”.

На интернет страницата на Европейската комисия могат да се видят местата на Дните на отворените врати в Разградска област (Europe in My Region ‒ Razgrad 2017) , отбелязани на Картата на събитията (Open EU Project Days ‒ Map of events) ‒  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/

Събитията са открити за всички желаещи да научат повече за актуалните възможности по европрограмите и за постигнатите резултати по европроекти в Лудогорието!